Home/2019, международни проекти, Новини, Посещения/Посланикът на Пакистан посети ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Посланикът на Пакистан посети ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

На 25 юни 2019 г. на официално посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бе временно управляващият Посолството на Пакистан в гр. София – господин Маруан Алекс Аийаш. Той бе посрещнат от началника на Училището – флотилен адмирал професор д.в.н. Боян Медникаров. Господин Аийаш се запозна с историята, традициите, специализациите и специалностите, по които се обучават курсантите и студентите в Морско училище, както и с вариантите за бъдещата им реализация след завършване на образованието си. По време на срещата се проведоха разговори във връзка с провеждане на обучение и съвместна научно-изследователска работа. Посланикът имаше възможността да разгледа учебно-материалната база.

Научно-изследователската и развойната дейност способстват за утвърждаването на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ като център на военноморските науки и морските технологии.

Основни области на научноизследователската дейност в Училището са:

– Военноморско въоръжение и техника;

– Корабоплаване;

– Морски технологии;

– Морско образование и квалификация на кадри за ВМС и морската индустрия.

Главните направления на научната дейност включват перспективни и научно-приложни изследвания.

Провеждат се теоретични проучвания, разработват се концепции и прогнози, обзори и анализи в областта на военноморското въоръжение и техника, морските науки и технологии.

Извършват се изследвания и разработки в областта на развитието на системата за въоръжения във Военноморските сили и Българската армия, безопасността на корабоплаването, ефективността и надеждността на морската техника.

Работи се по проекти от Плана за научноизследователската и развойната дейност на Министерство на отбраната, за нуждите на водния транспорт и морската промишленост и плана на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Провежда се съвместна дейност и сътрудничество с институти и изпълнителни звена на регионално, национално и международно ниво.

ВВМУ има споразумения за сътрудничество с Института по хидро- и аеродинамика, Института по океанология, заводи от военнопромишления комплекс на Република България и др.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ участва в създаването на научни сдружения и формиране на съвместни перспективни изследователски програми, като Високотехнологичния бизнесинкубатор – Варна, Националната океанографска комисия към ЮНЕСКО и др.

About the Author: