Home/2019, Новини, Посещения/Индустриален ден във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Индустриален ден във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

На 27 юни 2019 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе Индустриален ден на 121-та среща на Постоянната група на НАТО по военноморско въоръжение (NATO Naval Armaments Group, NNAG).

По време на срещата бяха разгледани въпроси, свързани с подобряването на ситуационната осведоменост на НАТО от най-висок приоритет за военноморската роля на НАТО, възможните промени в документа Capability Codes and Capability Statements, наложени от Политическите указания за 2019 г. на генералния секретар на НАТО. Бе предоставена информация относно текущото състояние на инициативите и дейностите на Конференцията на националните директори по въоръженията и Групата на НАТО по военноморско въоръжение. Бе обсъдено развитието на бъдещите противоминни операции – концепции, провеждане и необходими способности, с фокус върху използването на безпилотни системи. Бе обърнато внимание на възможностите за обмен на информация и възможности за съвместна работа между участниците в области като съвместни проекти в областта на военноморското въоръжение, военноморската стандартизация и оперативната съвместимост.

By | 2019-06-28T10:29:50+00:00 юни 28th, 2019|2019, Новини, Посещения|0 Comments

About the Author: