Home/2019, Новини, Посещения, семинар/Семинар на тема „Обща морска програма за Черно море“

Семинар на тема „Обща морска програма за Черно море“

На 4 юли 2019 г. Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ бе домакин на Първия семинар за изпълнението на Обща морска програма за Черно море. Семинарът бе открит с приветствия от заместник-началника по учебната и научна част – к-н I р. проф. д-р Калин Калинов, на Морско училище и от госпожа Анна Кърджева от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения. По време на семинара бяха обсъдени рамката на морската политика, нейното актуално състояние, проекти в областта на крайбрежния и морския туризъм и морския транспорт. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения представи Обща морска програма за Черно море. Присъстващите на  семинара участваха в съвместна работна група, която разработи проект за син туризъм, както и проект в областта на морската свързаност с оглед на поканите за предложения по COSME и „Еразъм+“.

В рамките на стратегията на Европейския съюз за син растеж секторът на крайбрежния и морския туризъм бе определен като област с особен потенциал за подпомагане на изграждането на интелигентна, устойчива и приобщаваща Европа. Това е най-големият морски сектор по отношение на брутната добавена стойност и заетостта и според проучването за синия растеж се очаква той да нарасне с 2 – 3% до 2020 г.

В семинара участваха представители от Румъния, Украйна, Грузия, Турция и България.

About the Author: