Home/2019, международни проекти, Новини, Посещения, Събития/Преподавателска мобилност в Китай

Преподавателска мобилност в Китай

По покана от Шанхайския морски университет, Китай, участие в проведено там от 22.06.2019 г. до 13.07.2019 г. обучение за морски инструктори и администратори взе преподавателят от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – доцент доктор к-н III р. Ивайло Бакалов.

В международен план Шанхайският морски университет (Shanghai Maritime University – SMU) заедно с Международната морска асоциация на преподавателите (International Maritime Lecturers Association – IMLA) заемат основно място във връзка с морското образование. Основната цел на такъв вид обучение е да се представят най-новите постижения от цял свят в областта на морското образование и най-добрите практики за обучение. Доказателство за това е, че на обучението присъстваха над 40 участници от повече от 15 страни, като за времето на обучението бяха изнесени повече от 50 доклада.

Доц. д-р к-н III р. Ивайло Бакалов представи два доклада, свързани с морското образование в България, както и с актуални проблеми по него. Това е първото участие на представител на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в специализация, организирана от Шанхайския морски университет.

About the Author: