Home/2019, Новини, Посещения, работна среща/Развива се партньорството между ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и „Банка ДСК“ ЕАД

Развива се партньорството между ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и „Банка ДСК“ ЕАД

На 29.07.2019 г. на посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бяха г-жа Радослава Кроснева, началник-управление „Човешки ресурси“, и г-жа Лилия Бойчева, главен регионален мениджър на РЦ – Варна, на „Банка ДСК“. Основната цел на посещението бе да се обсъдят с ръководството на Училището възможностите за развитие на партньорството между двете институции чрез предоставяне на нови банкови услуги на студентите и курсантите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, като извършването на електронни разплащания, свързани с тяхното обучение, откриването на специални „Студентски пакети“ и издаването на ко-брандирани студентски карти DSK-ISIC.

Гостите се запознаха с възможностите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ да извършва обучение на специалисти по информационни и комуникационни технологии и киберсигурност, като освен богатата учебно-материална база, която разгледаха, те станаха свидетели и на реални демонстрации на рисковете за сигурността, пред които всеки един е изправен в ежедневието си при използването на електронни устройства и услуги. Изразено бе мнението, че това е една нова област, в която може да се търси бъдещо партньорство чрез привличането на обучаеми от Морско училище на свободни позиции в IT отдела на „Банка ДСК“.

About the Author: