Конференция на ВВМУ за предизвикателствата пред морската индустрия

Home/2019, BG05M2OP001-2.009-0037-C02, Морско образование, Научни конференции, Новини/Конференция на ВВМУ за предизвикателствата пред морската индустрия

Конференция на ВВМУ за предизвикателствата пред морската индустрия

Морска научна конференция, организирана от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, се проведе във Варна на 10 и 11 октомври. Форумът бе фокусиран върху различни морски области, сред които – предотвратяване на неблагоприятните въздействия върху морската среда и насоките и резултатите от изследванията в тази област. Разгледани бяха основните проблеми и предизвикателства, пред които са изправени морската среда и развитието на морската индустрия.

Обсъдено бе развитието на морската икономика и нейните утвърдени сектори, като корабостроене и кораборемонт, морски транспорт, офшорна промишленост и др.

Бяха засегнати и проблемите, свързани със съществуването на пропуски в морската икономика, установени в редица официални документи на ЕС през последните години; липсата на връзка между научните изследвания и бизнеса; липсата на достатъчно информация за възможностите за кариера на докторанти, млади учени и преподаватели в морската област.

В 5 пленарни сесии бяха изнесени 17 доклада за технологична промяна в корабоплаването; оценка на риска в корабното агентиране; сигурността в Черноморския регион; взаимодействието на ИА „Морска администрация“ и Военноморските сили при изпълнение на дейности в морските пространства на Република България; перспективи за внедряване на електронна система за обмен на данни на българските пристанища и др.

След края на двудневния морски форум бяха връчени сертификати на всички участници в конференцията.

About the Author: