Home/2019, Новини, Събития/Симпозиум „Стратегически алианси – фактор за развитието на икономическите коридори“

Симпозиум „Стратегически алианси – фактор за развитието на икономическите коридори“

На 24 октомври 2019 г. Висшето военноморско училище бе домакин на симпозиум „Стратегически алианси – фактор за развитието на икономическите коридори“. Цел на симпозиума е да се даде възможност за обмен на информация и да се проследят и очертаят насоките на научните изследвания, съобразени с основните проблеми, свързани с развитието на икономическите коридори и ролята на бизнеса в тяхното изграждане.

Доклади бяха изнесени по няколко направления:

  • „Място и роля на националната държава при реализирането на концепцията за изграждане на икономически коридори“;
  • „Прогнозиране на лед и ледоход в българския участък на река Дунав“;
  • „Отражение на средата за сигурност в Черноморския регион върху добива на природен газ и бъдещите енергийни проекти“;
  • „Предизвикателства пред морското образование в Република България“ и др.

В симпозиума взеха участие: началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, ректорът на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София, – проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова, проф. д-р Наталия Бекярова – ръководител на катедра „Национална и международна сигурност“ във Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г. С. Раковски“, и др.

By | 2019-10-25T07:58:39+00:00 октомври 24th, 2019|2019, Новини, Събития|0 Comments

About the Author: