Home/2019, Новини, Посещения/Международна конференция в Полша

Международна конференция в Полша

В периода 24 – 25 октомври 2019 г. във Военен технологичен университет – Варшава, Полша, се проведе Първата международна научна конференция на тема: „Език – безопасност – технологии“.

Целта на конференцията е за първи път експерти от различни области и с различни специалности да споделят своя опит в преподаването на чужд език и да комбинират идеите си за взаимно сътрудничество и ползотворна научна дейност.

В конференцията участваха делегати от Полша, Румъния, България, Испания, Португалия, Белгия, Чехия, Русия и Словакия. От българска страна участваха двама преподаватели – доц. Георги Димитров от катедра „Електроника“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и старши преподавател Ваня Кацарска от Авиационен факултет на НВУ „Васил Левски“. Доц. Георги Димитров изнесе доклад, свързан с напредъка и очакваните подобрения в Глобалната морска система за бедствия и безопасност (ГМСББ). Представена бе промяната в обхвата на УКВ и очакваните приложения за предаване на данни. Промените в ГМСББ следва да се случат до 2024 г. Той обърна специално внимание на съвременните чуждоезикови методи, които се прилагат във ВВМУ по време на занятията в тренажорите. Всички процедури, свързани с оповестяването за бедствие и последващата комуникация при търсене и спасяване, са съобразени с последните изисквания на Международната конвенция за оцеляване на море SOLAS, IMO и ITU. Преподавателите от катедра „Електроника“ на ВВМУ по време на обучението вече представят новите промени в глобалната система, като софтуерът на тренажорите при следващото обновяване ще включи всички разширени функционални възможности.

Доц. Димитров накратко представи на полк. д-р Мариуш Хмиелевски от Факултета по кибернетика на Военния технологичен университет възможностите на тренажорите във ВВМУ. Очаква се да бъде изградена експериментална комуникационна връзка между тренажорните комплекси на двете висши учебни заведения, като това ще позволи съвместни проучвания в различни условия и среда.

By | 2020-08-27T08:54:24+00:00 октомври 28th, 2019|2019, Новини, Посещения|0 Comments

About the Author: