XX генерална асамблея на IAMU

XX генерална асамблея на IAMU (Международна организация на морските университети) се проведе в периода 30.10. – 2.11.2019 г. в Япония. Във форума взеха участие повече от 60 университета, сред които и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, представен от началника на Училището – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, и зам.-началника по учебната и научната част – капитан I ранг проф. д-р Калин Калинов.

Двадесетото издание на Асамблеята бе открито от президента на Нюпон фондация – Йочи Сасагава. Бяха поднесени специални поздравления от генералния секретар на IMO (Международна морска организация), президента на Nautical Institute London и др.

Форумът бе посветен на 20-годишнината от създаването на Организацията. Темата на Асамблеята бе „Промяна на курса за бъдещето на морските университети. Екологичен, технологичен, икономически, социален и политически аспект“. По време на форума бяха обсъдени актуални проблеми на морското образование, свързани с дигитализацията на морската индустрия, появата на автономни кораби, роботизация и др.

Началникът на ВВМУ осъществи множество срещи с представители на университетите партньори. Подписан бе Меморандум за сътрудничество с Морския институт на Университета в Нюфаундленд в Канада – водеща институция в обучението по проблемите на използване на морските роботизирани системи. Обсъдени бяха възможности за съвместни образователни и научни проекти, в т. ч. и съвместна програма с двойна диплома.

В рамките на съпътстващата конференция на Асамблеята капитан I ранг проф. д-р Калинов изнесе доклад на тема „Съвременни тенденции в морската професия и тяхното отражение върху морското образование“.

About the Author: