Home/2019, Новини, СУК/Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

На 08.11.2019 г. бе извършен шестмесечен одит на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Лойдс Регистър. Водещ одитор на фирмата бе г-жа Нели Маврудиева.

В документите от одита се подчертава, че резултатите от тази надзорна визита са показателни за продължаващото съответствие на системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с изискванията на стандарта ISO 9001:2015. Непрекъснатото подобрение бе демонстрирано чрез:

– подобряване на инфраструктурата – ремонтиране на студентско общежитие, на басейн, изграждане на специализирани зали и кабинети;

– насоченост към професионално образование;

– успешно участие в проекти с различно финансиране.

By | 2022-06-08T06:09:36+00:00 ноември 12th, 2019|2019, Новини, СУК|0 Comments

About the Author: