Военноморско училище обучава кадри за Банка ДСК

Home/2019, Новини/Военноморско училище обучава кадри за Банка ДСК

Военноморско училище обучава кадри за Банка ДСК

Договор за сътрудничество между ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и Банка ДСК бе подписан от началника на Училището – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, и управляващия орган на финансовата институция.

По силата на договора между двете институции ще се осъществява съвместна дейност по извършване на обучение и подготовка на специалисти по киберсигурност за нуждите на Банката.

Основните насоки на сътрудничество ще бъдат реализирани в няколко направления. Извършване на консултации за промени в учебните планове и програми за студенти от специалностите „Киберсигурност“ и „Информационни и комуникационни технологии“, както и партньорства при провеждането на студентски стажове и практики в реална работна среда.

Ще бъдат разработени и прилагани системи за стимулиране на обучаемите за повишаване на професионалните им знания и умения. Предвижда се още и провеждане на обучения, квалификации и преквалификации.

В рамките на сътрудничеството Банка ДСК ще има възможността да използва учебно-материалната база на Училището и учебния Център по киберсигурност за презентационни цели и провеждане на компютърно подпомагани учения. Ще бъдат реализирани съвместни проекти в областта на киберсигурността и ще се осъществяват проучвания, анализи и изследвания от взаимен интерес за двете страни.

След подписването на договора, Банка ДСК изяви желание да се включи в организацията на предстоящите открити състезания за студенти от специалностите „Информационни и комуникационни технологии“ и „Киберсигурност“, които ще се проведат през декември 2019 г.

By | 2019-11-12T11:42:48+00:00 ноември 9th, 2019|2019, Новини|0 Comments

About the Author: