Home/2019, BG05M2OP001-2.009-0037-C02, Научни конференции, Новини/Морско училище организира докторантска научна конференция

Морско училище организира докторантска научна конференция

Докторантска научна конференция, организирана от ВВМУ „Н. Й.  Вапцаров“, се проведе на 18 и 19 ноември във Варна. Форумът предостави добра възможност за докторанти и млади учени от Военноморското училище да демонстрират напредъка си чрез своите доклади и да повишат квалификацията си в процеса на разработване на дисертационна работа.

Тематичните области и раздели, в които бяха представени доклади, са: „Електроника“; „Организация и управление на техническите подразделения на ВМС“; „Информационни технологии“; „Електротехника“; „Флотски и пристанищни операции“; „Социални, бизнес- и правни науки“; „Ремонт на кораби“; „Астронавигация“; „Управление и логистика“; „Киберсигурност“; „Сигурност и отбрана“.

About the Author: