Home/2019, международни проекти, Новини, семинар/Морско училище – домакин на трансграничен форум

Морско училище – домакин на трансграничен форум

Семинар „Система за разделно движение“ се проведе във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на 12 декември  2019 г. Той е част от проекта MARSPLAN. Форумът бе открит от зам.-началника по учебната и научната част във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – капитан I ранг проф. д-р Калин Калинов.

Проектът се осъществява от консорциум от осем партньори от България и Румъния. Основната му цел е да подкрепи съгласуваното междусекторно морско пространствено планиране (МСП) в България и Румъния в рамките на Директива 2014/89/ ЕС на МСП и да създаде дълготраен механизъм за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн.

Проектът е изграден върху първия проект MARSPLAN-BS, в който ключовите участници от Черноморския регион изследваха и обсъждаха трансгранични въпроси. Това беше особено успешно за създаването на дълготраен механизъм за трансгранична координация и обмен на знания; за създаване на национални компетентни органи и консултативни органи по МСП в двете страни; за разбиране на националните и трансграничните интереси и подходи към МСП; за идентифициране на пропуски в знанията и нужди за хармонизиране на събирането на данни и за стимулиране на развитието на споделено трансгранично планиране.

Последващият проект MARSPLAN-BS П е посветен на обединението на компетентните органи от двете съседни държави членки (България и Румъния), на ключови експерти и изследователи със значителен опит в областта на морското пространствено планиране, взаимодействието „земя – море“ и базиран на екосистемите подход.

По този начин, за да съчетаят усилията си в разработването на национален и трансграничен процес на морско пространствено планиране, проектът ще има за цел също така да разшири своя географски обхват, като включи повече заинтересовани страни и държави извън ЕС от Черноморския регион. Резултатите от проекта са насочени към подкрепа за прилагането на Директивата за МСП, изграждането на капацитет, обмена на знания, засилването на трансграничното сътрудничество в Черноморския регион и увеличаването на връзките между публичните органи, консултативните органи и изследователите. Добавена стойност към проекта е участието на съветници от други морски региони, които да обсъждат въпроси и да намерят резултати по време на процеса на морско пространствено планиране.

About the Author: