Иновативен подход при защита на дипломна работа

Home/2020, Магистри, Новини, Студенти/Иновативен подход при защита на дипломна работа

Иновативен подход при защита на дипломна работа

Независимо от трудните условия, на 20 март 2020 г., под ръководството на полк. доц. д-р Юлиян Цонев, в катедра „Информационни технологии“ се проведоха първите online дипломни защити във виртуална учебна зала (платформа MicrosoftTeams). Успешно защитиха дипломните си проекти и получиха от държавната изпитна комисия образователна и квалификационна степен „магистър“ 16 дипломанти от специалностите „Киберсигурност“ и ИКТ. Общо във виртуалната зала участваха дистанционно 29 души: членовете на държавната комисия, преподавателите от Катедрата, двама от които в момента са в Австралийския морски университет, и дипломантите. Презентациите на дипломантите, демонстрациите, въпросите и отговорите бяха следени с интерес от всички участници в „стаята“, които се включиха активно с мнения, въпроси, забележки и препоръки. Проведената във виртуалната зала защита демонстрира не само високо образователно ниво, но и професионализъм в областта на съвременните информационни и комуникационни технологии.

Този положителен опит на катедра „Информационни технологии“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бе разпространен и от ръководството на академичната общност по компютърни системи и информационни технологии в България до всички нейни членове.

By | 2020-03-25T06:03:40+00:00 март 21st, 2020|2020, Магистри, Новини, Студенти|0 Comments

About the Author: