Home/2020, Курсанти, Новини, Прием/Нова специализация за курсанти

Нова специализация за курсанти

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и Военна академия „Г. С. Раковски“ започват съвместен проект за обучение на курсанти по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ със специализация „Военноморска логистика“.

Приемната кампания за учебната 2020/2021 година вече е в ход. Желаещите полагат следните изпити: общообразователен тест, изпит-тест по английски език и изпит за физическа годност. Кандидатите подлежат на проверка на психофизиологическите качества и преминават медицински прегледи.

Подготовката е насочена към интелектуалното, физическото, професионалното и нравственото изграждане на курсанта и създаване на лидерски и мениджърски качества, необходими за реализацията му като офицер от Военноморските сили. Обучението има за цел формиране на широк спектър от знания, умения и морално-волеви качества, служещи за основа на професионалното му изграждане, позволяващи реализация и като гражданин и ръководител на граждански звена в Република България.

Завършващите специализацията „Военноморска логистика“ ще притежават професионални знания по военна логистика, методи за прилагане на логистични принципи при провеждане на военни действия (национални и международни), планиране на организациите от военните логистични структури и тяхната дейност, координация и управление.

By | 2020-03-27T06:14:38+00:00 март 26th, 2020|2020, Курсанти, Новини, Прием|0 Comments

About the Author: