Home/2020, международни проекти, Новини, Събития/BSAMI въвежда дистанционно обучение на симулатори в шест морски университета

BSAMI въвежда дистанционно обучение на симулатори в шест морски университета

На 21 април 2020 г. се проведе конферентна среща между вузовете, членуващи в Черноморската асоциация на морските университети – BSAMI. BSAMI е международна организация, създадена през 2010 г. от шестте черноморски държави с конкретната цел да стане най-важният в региона доставчик на морски кадри от най-високо качество.

По време на виртуалната среща бяха обсъдени платформите, чрез които се осъществява електронното обучение, както и начините за провеждане на семестриалните изпити на обучаемите във всеки един от морските университети. Особено внимание бе обърнато на практическата подготовка на студентите, която изисква употребата на симулационна техника.

Извънредното положение, в което се намира всяка една страна поради риск от разпространение на коронавирус, наложи лекциите да бъдат прехвърлени от физическите лекционни зали във виртуални класни стаи. Това породи необходимостта от провеждането на две съвместни инициативи, които предстои да се осъществяват в най-кратък период. Първата от тях е свързана с изработването на проект, който да обобщи придобития опит от проведените онлайн обучение и изпити. Втората е насочена към съвместно дистанционно използване на целия капацитет от ресурси, който включва симулатори и тренажори, с които разполага всеки един от морските университети, членуващи в организацията. Бе обсъден вариант и за дистанционна преподавателска мобилност.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ ще участва с два доклада в дистанционна студентска научна конференция през май, организирана от Морски университет – Констанца, под патронажа на господин Китак Лим, главния секретар на Международната морска организация.

About the Author: