Home/2020, Новини/Сметките на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ ще бъдат обслужвани от Банка ДСК

Сметките на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ ще бъдат обслужвани от Банка ДСК

От 4 май 2020 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ ще има нова сметка към Банка ДСК. Най-мащабната банкова консолидация на българския пазар е вече към своя край. Това събитие поставя началото на създаването на най-голямата и силна банкова институция, която ще предлага пълен спектър от модерни финансови продукти и услуги. Процеса по интеграция управлява главният изпълнителен директор на ДСК – Виолина Маринова.

През ноември 2019 г. бе подписан договор за сътрудничество между ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и Банка ДСК. По силата на договора между двете институции се осъществява съвместна дейност по извършване на обучение и подготовка на специалисти по киберсигурност за нуждите на Банката.

Основните насоки на сътрудничество се реализират в няколко направления. Извършване на консултации за промени в учебните планове и програми за студенти от специалностите „Киберсигурност“ и „Информационни и комуникационни технологии“, както и партньорства при провеждането на студентски стажове и практики в реална работна среда.

В рамките на сътрудничеството Банка ДСК има възможността да използва учебно-материалната база на Училището и учебния Център по киберсигурност за презентационни цели и провеждане на компютърно подпомагани учения.

За повече информация за банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ посетете следната страница: http://www.naval-acad.bg/contacts-bg

 

By | 2020-07-13T08:52:56+00:00 април 29th, 2020|2020, Новини|0 Comments

About the Author: