Годишен преглед на DEEP – Украйна

Home/2020, международни проекти, Новини, работна среща/Годишен преглед на DEEP – Украйна

Годишен преглед на DEEP – Украйна

На 13 и 14 май 2020 г. началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, участва в годишен преглед на Програмата на НАТО за усъвършенстване на военното образование в Украйна (Defence Education Enhancement Programme – DEEP). Ограниченията за пътуване, предизвикани от пандемията COVID-19, наложиха прегледът да се проведе посредством видеоконферентна връзка. В нея участваха представители на страни от НАТО, които имат конкретни ангажименти към осем висши военни учебни заведения и центрове за подготовка на сержанти/старшини в Украйна и представители на съответните учебни заведения. За всяко висше учебно заведение е определен един ден, в който в рамките на прегледа се отчита какво е извършено през 2019 – 2020 г., какви са непосредствените цели и задачи на учебното заведение и неговите потребности от съдействие през 2020 – 2021 г. по линия на програмата DEEP – Украйна.

Флотилен адмирал проф. д.в.н. Медникаров е академичен ръководител на програмата по отношение на военноморското образование в Украйна. Във връзка с това той консултира реформирането на системата на обучение и подготовка във Военноморския институт към Националния университет „Одеска морска академия“ в гр. Одеса. Поради наличие на Военноморска катедра в Националния университет за отбрана на Украйна в гр. Киев, флотилен адмирал Медникаров е привлечен за участие в годишния преглед и на това престижно учебно заведение, подготвящо военни кадри на стратегическо ниво.

About the Author: