Home/2020, международни проекти, Новини, проекти/Морско училище участва във виртуална конференция по проект MINE-EMI

Морско училище участва във виртуална конференция по проект MINE-EMI

На 14 май 2020 г. се проведе международна онлайн конференция по трансграничния проект MINE-EMI, в който партньор е ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Проектът е фокусиран върху разработването на съвместна магистърска програма (JMP), която улеснява развитието на умения и компетенции за повишаване на осведомеността относно възникващите морски въпроси, с цел насърчаване на устойчивото управление на морския сектор. Тя е фокусирана върху Черноморския басейн и включва представители от бизнессектора и местните администрации. Целта на проекта е да се запълни празнината между изискванията в морския сектор (управление на морските райони, транспортни операции, логистика) и текущата липса на актуализирани курсове в тази област.

В конференцията се включиха около 50 участници – партньори по проекта, членове на BSAMI (Черноморската асоциация на морските институции) и други заинтересовани страни. Целта е да постигне ефективно, безопасно, сигурно и екологично решение на морските проблеми чрез:

– Насърчаване на качеството на образованието и обучението в сектора на морското образование и обучение, за справяне с конкретните морски предизвикателства и подготовка на бъдещите ръководители и експерти, прилагащи иновативни методи, практически ориентиран подход и модел на електронно обучение;

– Улесняване на мобилността за ученици и преподаватели, включващи образователни и обучаващи институции, които желаят да допринесат за преодоляване на тези предизвикателства;

– Сътрудничество между организации, свързани с морското обучение и индустрията, за повишаване на компетенциите и адаптиране към изискванията на морската индустрия.

Успешното изпълнение на проекта ще осигури консолидиране на усилията на морските институции, особено в Черноморския регион, да допринесат за устойчивото развитие чрез прилагане на растеж, екологичен транспорт, политики за морско пространствено планиране и общи стратегии за морски басейни.

About the Author: