Home/2020, Новини, Събития/Съвет на професорите бе учреден в Морско училище

Съвет на професорите бе учреден в Морско училище

Съвет на професорите към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ беше учреден на 9 юни 2020 г. Новоучредената структура, с официално наименование Консултативен съвет на професорите във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (КСП), ще изпълнява функцията на съвещателен орган към Ректора на Висшето училище.

В състава на Съвета влязоха всички професори от морската ни Алма матер, някои от които се включиха онлайн на учредителното заседание. За председател бе избран началникът на ВВМУ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, а за секретар – проф. д.н. Валери Стоянов.

Целта на КСП е разработване на предложения и становища за подпомагане на дейността на ректорското ръководство, при най-пълноценното използване на експертния потенциал на професорите във ВВМУ.

Основните проблеми, по които ще се произнася Съветът, са: Стратегията за развитие на висшето училище; стратегическите партньорства; академичният профил на Висшето училище; приоритетите за научни изследвания; развитието на академичния състав; развитието на технологичната среда за обучение; проблеми, поставени за разглеждане от Ректора или от членове на КСП, свързани с подготовката на студентите и курсантите във Висшето училище.

Заседанията на КСП ще се свикват от Ректора на Висшето училище и ще се провеждат най-малко веднъж на два месеца или при възникнала необходимост. По някои конкретни проблеми ще се канят и външни експерти със съвещателен глас.

Решенията на Съвета на професорите ще се използват при разработване на предложенията за обсъждане в Академичния съвет на ВВМУ.

By | 2020-06-10T10:21:49+00:00 юни 9th, 2020|2020, Новини, Събития|0 Comments

About the Author: