Home/2020, Курсанти, Новини/Катедра „Информационни технологии“ проведе държавен изпит под формата на компютърно базиран тест

Катедра „Информационни технологии“ проведе държавен изпит под формата на компютърно базиран тест

В рамките на три дни във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се провеждат държавен изпит и защита на дипломни работи на студенти от специалност „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия“ и държавен изпит по „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия“ с курсанти от специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“ със специализация „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“.

За първи път в историята на катедра „Информационни технологии“ теоретичният изпит беше проведен под формата на компютърно базиран тест. Курсантите и студентите решаваха произволно генерирани варианти на теста в среда на защитен браузър (Safe Exam Browser). Работата със Safe Exam Browser намалява вероятността за използване на „помощни“ средства по време на изпита.

Натрупаният положителен опит показва, че при евентуална бъдеща криза и невъзможност за присъствено явяване на държавни изпити и дипломни защити, обучаемите могат да бъдат изпитани и оценени от разстояние, посредством  система за електронно обучение Moodle, защитен браузър и система за видеоконферентна връзка Microsoft Teams.

By | 2020-06-30T16:20:49+00:00 юни 30th, 2020|2020, Курсанти, Новини|0 Comments

About the Author: