Home/2020, Новини, работна среща/Морско училище обменя опит с ВВВУ „Георги Бенковски“

Морско училище обменя опит с ВВВУ „Георги Бенковски“

Семинар за обмяна на опит между ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, и ВВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, се проведе във виртуална среда на 2 юли 2020 г. Присъстваха специалисти от научноизследователските колективи и учебната и научна администрация на двата университета.

Двете висши военни училища представиха своите политики за обучение и развитие на нови специалности. Дискутираха се иновативни модели в образованието, обучението на курсанти и студенти и провеждането на квалификационни курсове.

Обмениха се идеи и за развитието на научноизследователската дейност. Представители на Морско училище споделиха добри практики по отношение на проектната дейност, въздушното и космическото наблюдение, както и перспективи за развитие в тези направления.

Военновъздушното училище в Долна Митрополия отвори врати официално в началото на тази година, след 18-годишно прекъсване на дейността си, и една от целите на онлайн срещата бе флотската Алма матер да сподели своя дългогодишен опит в областта на образователната и научноизследователска дейност. Двата военни университета обсъдиха и бъдещо дългосрочно сътрудничество. В рамките му са стартирани три инициативи.

Първата от тях е съвместна бакалавърска специалност между Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и ВВВУ „Георги Бенковски“, с работно име „Интермодална логистика“. Стартът на новата специалност е обявен за 2021 г., като тя ще бъде подкрепена с магистърски специалности в трите университета.

Дадено е начало и на съвместна научноизследователска и образователна дейност в областта на интегрираните системи за наблюдения – подводни, надводни, сухопътни, въздушни и космически системи. Подготвя се план за работа в това направление, който ще бъде анонсиран през септември – октомври тази година.

Двете висши училища – Морското и Военновъздушното, започват и съвместна дейност за участие в проекти с акцент екология, като се предвижда да бъдат подготвени предложения в колаборация с държавни институции и НПО.

Взаимодействието между двата университета ще бъде официално обявено, чрез сключване на договор за сътрудничество.

Проведената работна среща е ясно доказателство, че извънредните мерки в условията на пандемията не могат да спрат взаимодействието и добрите практики, когато партньорството е базирано на ясни принципи на равноправие, откритост и взаимно уважение.

By | 2020-07-05T14:33:10+00:00 юли 2nd, 2020|2020, Новини, работна среща|0 Comments

About the Author: