Home/2020, Курсанти, Морско образование, Новини/Курсанти от Морско училище участваха в гребно-ветроходен поход

Курсанти от Морско училище участваха в гребно-ветроходен поход

Гребно-ветроходен поход с курсанти от първи курс на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе на 6 юли 2020 г. По време на похода бяха отработени и усъвършенствани редица морски умения, придобити от курсантите по време на лагер „Морска подготовка“.

Съвместното плаване на курсантските екипажи започна рано сутринта от войскови район „Карантината“, с инструктаж и подготовка на материалната част за поход. След успешно снемане от брега, групата гребно-ветроходни лодки премина в съвместно плаване последователно покрай нос Галата, плаж Галата, плаж Фичоза, плаж Галата – Черноморец, и с ентусиазъм неусетно достигна акваторията на плаж Паша дере. След кратка почивка походът продължи с пълни сили в обратна посока, до придвижването на лодките във войскови район „Карантината“. Всички екипажи успяха да преодолеят дистанцията „на един дъх“, с „пълен напред“ и демонстрираха отлична физическа издръжливост и морска подготовка.

Гребно-ветроходните лодки се прибраха в пълен състав, с горди екипажи, удовлетворени от успешно решените задачи с преодоляна дистанция на море от 23 км.

Походът беше изпълнен в пълен обем съгласно утвърдения план, което доведе до реализирането на главните учебни цели на мероприятието. Сред тях са: създаване на положително отношение към дисциплината „Морско дело“ и морската практика; затвърждаване на придобитите знания и умения по време на лагер „Морска подготовка“; изграждане на екипажите като функциониращи флотски единици и осъзнаване на тежестта на лидерската позиция от курсантите като част от екипажа на плавателно средство.

About the Author: