Home/2020, Новини, Събития/Морско училище и Математическата гимназия подписаха договор за сътрудничество

Морско училище и Математическата гимназия подписаха договор за сътрудничество

Договор за разбирателство и сътрудничество бе подписан между ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и  Математическа гимназия   „Д-р Петър Берон“ на 21 юли 2020 г. Споразумението предвижда двете учебни заведения да обменят научна и педагогическа информация. Ще бъдат осъществявани съвместни разработки в общи изследователски и образователни дейности, национални и международни програми, проекти и конкурси.

Ще бъдат разработени учебни планове и програми, а Морско училище ще окаже методическа помощ и осигуряване на преподаватели за разкриване на професионална паралелка по „Киберсигурност“.

Сътрудничеството в учебната дейност включва още обмен на преподаватели, научни сътрудници и други специалисти. Двете институции ще си съдействат при кандидатстване и изпълнение на проекта на МОН „Изграждане на училищна STEM среда“.

В рамките на сътрудничеството ще се организират  специализирани курсове по приложно програмиране, приложен софтуер, GIS, астрономия, работа с Ардуино. За провеждане на занятия в реална среда Морско училище ще предоставя учебни пространства, включително лаборатории, Морската астрономическа обсерватория и Планетариума. Предвижда се и взаимодействие при реализиране на инициативата „Варна – град на знанието“.

След полагането на подписите си, началникът на ВВМУ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, и директорът на гимназията – Павлин Петков, изразиха своята радост за бъдещата съвместна ползотворна работа.

By | 2020-07-22T05:11:01+00:00 юли 21st, 2020|2020, Новини, Събития|0 Comments

About the Author: