Home/2020, Морско образование, Новини, работна среща/Работна среща по програмата DEEP Украйна

Работна среща по програмата DEEP Украйна

На 21.07.2020 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ организира видеоконферентна връзка с представители на военноморските академии в Гдиня, Полша, в Анаполис, САЩ, и на Военноморския институт в Одеса, Украйна. Целта беше да се окаже експертна помощ на одеския Военноморски институт в рамките на програмата на НАТО за усъвършенстване на военното образование – DEEP (Defence Education Enhancement Program).

Бяха сформирани две съвместни работни групи от експерти от трите военноморски академии в областта на лидерската подготовка и киберсигурността, които се запознаха със състоянието на преподаване на тези две дисциплини във Военноморския институт и набелязаха следващи стъпки за оказване на конкретна методическа помощ за усъвършенстване на програмите за обучение и подготовката на курсантите по двете дисциплини.

Освен това беше обсъдено състоянието и нивото на подготовката по английски език и преподаването на процедурите за планиране и вземане на решение в НАТО.

По общо мнение на участниците във видеоконферентната връзка, обмяната на идеи и схващания за оказване на експертна помощ и съдействие на Военноморския институт в Одеса в рамките на програмата DEEP бе много ползотворна.

 

About the Author: