Home/2020, Делегация, Новини, Посещения, Събития/Разширен Ректорски съвет се провежда в Морско училище

Разширен Ректорски съвет се провежда в Морско училище

Разширен Ректорски съвет между ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ и ВВВУ „Георги Бенковски“ започна на 24 юли 2020 г. Съветът, чийто домакин и водещ е Морско училище, ще продължи в рамките на три дни. Стартът на форума бе даден от началника на ВВМУ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, ректора на ВТУ – проф. д-р инж. Даниела Тодорова, и началника на ВВВУ – бригаден генерал Юлиян Радойски.

Темите в дневния ред са: разкриване на съвместни образователни програми между трите университета и участие в проекти и партньорства в изследователска и иновационна дейност. Специално внимание ще се обърне на инициативата на ВТУ „Тодор Каблешков“ за създаване на Алианс на специализираните транспортни училища и университети.

Освен заседанията, по време на Съвета ще бъдат проведени демонстрации на научни изследвания и резултати от участия в изследователски проекти, както и работни срещи на експертно ниво.

На част от срещите ще присъстват и представители на екипа от Военномедицинска академия, доколкото съвместните инициативи и проекти касаят и тях.

Разширеният Ректорски съвет е поредна стъпка към реализацията на съвместна бакалавърска специалност между Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и ВВВУ „Георги Бенковски“, с работно име „Интермодална логистика“. Стартът на новата специалност е обявен за 2021 г., като тя ще бъде подкрепена с магистърски специалности в трите университета.

Дългогодишното сътрудничество между ВВМУ и Висшето транспортно училище дава своите ползотворни резултати, а сега към консорциума от партниращи си университети с цел обмяна на опит се присъедини още един член от семейството на военните училища. Взаимодействието им, кооперирането и откритите приятелски взаимоотношения ще доведат до още по-добри постижения в бъдеще.

About the Author: