Home/2020, Еразъм, Новини, Студенти/Възможности за виртуална и/или смесена мобилност в условията на Covid-19

Възможности за виртуална и/или смесена мобилност в условията на Covid-19

Във връзка с усложнената обстановка, причинена от разпространението на Covid-19, са предприети мерки за по-голяма гъвкавост, които поощряват виртуалната и/или смесената мобилност при невъзможност за осъществяване на физическа такава.

Смесената мобилност (blended mobility) стартира чрез „виртуални“ дейности и в последствие продължава като „физическа“ мобилност, ако ситуацията позволява това да се случи. За „виртуалния“ период не се начислява грант, такъв се полага само за „физическата“ част от мобилността, която е реализирана на територията на приемащата държава. Минималната продължителност на физическия компонент от мобилността се запазва същия, какъвто се изисква при стандартна мобилност.

За по-подробна информация, заповядайте в Еразъм центъра на ВВМУ или се обадете на тел.: 052 552382