Home/2020, Новини, Прием/Морско училище и ВТУ „Тодор Каблешков“ с нова съвместна специалност

Морско училище и ВТУ „Тодор Каблешков“ с нова съвместна специалност

Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, и ректорът на Висшето транспортно училище „Т. Каблешков“ – проф. д-р инж. Даниела Тодорова, подписаха споразумение за съвместно обучение по специалност „Киберсигурност в транспорта“. Документът бе подписан на 30 юли 2020 г.

Новата специалност е със срок на обучение 4 години и завършилите я ще придобиват ОКС „бакалавър“ с професионална квалификация „инженер по киберсигурност в транспорта“. Заедно със споразумението бяха подписани съвместен учебен план и квалификационна характеристика на специалността.

Приемът за новата специалност стартира през учебната 2020/2021 година, като издадените дипломи ще са с европейско приложение. Завършилите специалността „Киберсигурност в транспорта“ ще могат да се реализират професионално като системни и мрежови администратори, програмисти, инженери по осигуряване на мрежова и информационна сигурност в транспортни фирми, държавни структури, IT компании, бизнесорганизации и др.

By | 2020-07-31T06:37:13+00:00 юли 30th, 2020|2020, Новини, Прием|0 Comments

About the Author: