Home/2020, Важно, Новини, Събития/Морско училище – партньор в инициативата „Варна – Град на знанието“

Морско училище – партньор в инициативата „Варна – Град на знанието“

Меморандум за сътрудничество и партньорство за развитието на потенциала на Варна като град на знанието се подписа на 12 август 2020 г. между ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и Община Варна. Документът подкрепя усилията за изграждане на връзки между наука и бизнес. В подписването на меморандума се включиха още: Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Икономически университет – Варна, Технически университет – Варна, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Висше училище по мениджмънт, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, фирми, свързани с индустрията, услугите и IT сектора, Центърът по хидро- и аеродинамика, Институтът за пазарна икономика и др. Всички партньори декларираха своята подкрепа за бъдещи дейности и усилия в посока реализиране на потенциала на морската столица Варна като Град на знанието.

Варна е най-големият и перспективен образователен и икономически център в Северна България, в който се наблюдава постоянен приток на млади и активни хора. Наблюдават се положителната динамика в местната икономика и трансформацията към по-висока добавена стойност, в т.ч. притокът на чуждестранни инвестиции в дигиталната сфера. Наред с летния и културния туризъм, големият потенциал на Варна е в преплитането на наука и бизнес, особено в сферите на медицината, информационните технологии, транспорта и морската индустрия. Ключови за развитието на Варна са шестте висши училища с близо 30 хил. студенти, както и успешните математическа и езикови гимназии.

Отчитайки тези факти, партньорите декларираха своята готовност да участват в общи проекти и инициативи. Те се ангажираха да подкрепят новия бранд на Варна като Град на знанието и да използват този бранд/слоган в комуникацията на своите инициативи.

Страните в инициативата ще подкрепят и развитието на Индустриална зона – Варна, край Аксаково, като ключов проект за индустриалното и високотехнологично бъдеще на Варна и региона, както и изграждането и развитието на високотехнологичен Квартал на иновациите в местността Малка чайка, който да стъпи върху научната инфраструктура на морската столица и да разгърне потенциала на Варна за индустриални и научно-приложни изследвания и иновации, както и да създаде условия за международна конферентна и конгресна дейност.

Ще бъдат задълбочени връзките между наука и бизнес и развитието на секторите с най-голям потенциал – туризъм, медицина, информационни технологии, транспорт и морска индустрия. В рамките на инициативата ще бъде създаден и съвременен математико-технологичен кампус, където да се изгради и нова модерна сграда на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“.

Партньорите декларираха и своята подкрепа за умно и зелено управление на Варна и за създаването на команден център за подпомагане на „умните“ и зелени градове на Северна България.

Представителите на институции и фирми – партньори във „Варна – Град на знанието“, се обединиха около мнението, че подписването на меморандума е само началото на мащабната реализация на всички проекти.

Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, посочи, че флотската Алма матер не само има готовност за инициативите, но и разполага с потенциала те да се реализират бързо.

 

By | 2020-08-12T12:26:01+00:00 август 12th, 2020|2020, Важно, Новини, Събития|0 Comments

About the Author: