Home/2020, Новини, СУК/Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

На 02.11. и 03.11.2020 г. бе извършен шестмесечен одит на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Лойдс Регистър. Водещ одитор на фирмата бе г-жа Нели Маврудиева.

Настоящият одит бе проведен като обединен на трета и четвърта надзорни визити и бе проведен дистанционно, предвид извънредната епидемична обстановка в страната.

С членовете на висшето и оперативно ръководство на училището бе проведен разговор за:

  • Промените в организацията и провеждането на учебния процес в новата обстановка и запазване качеството на обучението в учебното заведение;
  • Текущи проекти, изпълняващи се в учебното заведение.

В документите от одита се подчертава, че резултатите от тази надзорна визита са показателни за продължаващото съответствие на системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с изискванията на стандарта ISO 9001:2015. Непрекъснатото подобрение бе демонстрирано чрез:

  • разширено проучване и прилагане на дигиталните възможности в образованието;
  • изграждане на Център за кибероперации;
  • активно участие в съвместна с община Варна и варненските университети инициатива „Варна- град на знанието“;
  • добра реакция в кризисна обстановка
  • модифициране на разписанието, въвеждане на модулен принцип при планирането, начало на учебния процес през м. юни.
By | 2020-11-04T09:28:31+00:00 ноември 4th, 2020|2020, Новини, СУК|0 Comments

About the Author: