Годишна среща на BSAMI

Годишна среща на BSAMI

На 10 февруари 2021 г. се проведе виртуална годишна среща на Асоциацията на морските висши заведения от региона на Черно море (BSAMI).

Домакин на срещата беше университетът „Пири Рейс“ в Истанбул, чийто ректор – проф. Орал Ердоган, е настоящият президент на BSAMI. Професор Ердоган откри годишната среща и направи преглед на извършеното от университетите, членуващи в организацията, след края на последната годишна среща през 2020 г.

Ректорите на морските университети запознаха участниците в срещата от България, Грузия, Румъния, Руската федерация, Турция и Украйна с проблемите в морското обучение и пътищата за преодоляването им, както и с предизвикателствата, породени от националните ограничения поради пандемията COVID-19.

Участниците в годишната среща приеха доклад за финансовото състояние на Асоциацията. Беше отчетена работата на работните групи и предложено тяхното реорганизиране. Конференцията завърши с приемане на пътна карта за проектите и мероприятията, по които ще работят висшите учебни заведения от BSAMI през тази година.

About the Author: