Home/2021, Новини, Празници, Събития/Честит рожден ден на капитан I ранг доцент доктор на военните науки Асен Кожухаров

Честит рожден ден на капитан I ранг доцент доктор на военните науки Асен Кожухаров

Ръководството на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ поздравява капитан I ранг доцент доктор на науките Асен Кожухаров по случай неговата 60-годишнина.

Капитан I ранг Асен Кожухаров е роден на 18 февруари 1961 г. в гр. Варна. Завършва Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ с магистърска степен. Защитава докторат също във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (1999). През 2005 г. получава магистърска степен и от Военната академия „Г. С. Раковски“. Със своята дисертация на тема „Обучението на българските военноморски офицери зад граница (1882 – 1944)“, през 2020 г. придобива научна степен „доктор на науките“.

От 2001 г. е доцент във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Преподава дисциплините: „Военна история“, „История на корабоплаването“, „Основи на научните изследвания“, „Методологически основи на военнонаучните изследвания“ и „История на военноморското изкуство“.

Научните интереси на капитан I ранг Асен Кожухаров са в областта на военноморската история и историята на образованието. Отпечатани са книгите му: „Битката при Варна: 1444 г.“ (1994), „Съвременните въоръжени конфликти в историята на военноморското изкуство: бойни действия по морско-океанските комуникации и унищожаване на противника на море“ (2002), „Към командния мостик“ (2006), „Морските десанти през двадесети век“ (2007), „Операции за прекъсване на морско-океанските комуникации и унищожаване на противника на море и в пунктовете за базиране (1912 – 1945 г.)“ (2013), „Обучението на българските морски офицери зад граница (1882 – 1944)“ (2015), „Успешните научни публикации“ (2018). Под печат е най-новото му изследване – монографията „Личните академични документи на българската морска образователна система (1892 – 1946)“ (2021). Автор е на над седемдесет научни статии.

Изкушен и в областта на художественотворческата деятелност, капитан I ранг Асен Кожухаров е автор на книгите: „Стража на прохода“ (комиксов роман, 1991), „Добромир“ (роман, 1992), „Ордата на Варга“ (комиксов роман, 1992), „Любовта на Сколопендрата“ (сборник с новели, 1993), „Белият дявол“ (комиксов роман, 1994), „Четвърт безкрайност“ (комикс, 2016).

Член е на редколегиите на списанията „Език и литература“ и „Историческо бъдеще“, както и на редакционния съвет на Asian Journal of Social and Human Sciences. Редактор на списание „История“ в издателство „Аз-Буки“.

Член на Сдружението на писателите – Варна, от 1993 г. Председател на Сдружението на авторите в комикса „Манускрипт“ – Варна.

 

By | 2021-02-18T09:23:37+00:00 февруари 18th, 2021|2021, Новини, Празници, Събития|0 Comments

About the Author: