Home/2021, библиотека, Новини, Събития/Central & Eastern European Academic Source от EBSCO Information Services

Central & Eastern European Academic Source от EBSCO Information Services

От 1 март до 30 април 2021 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до нова база данни от EBSCO Information Services – „Central & Eastern European Academic Source“ (CEEAS).

Временният достъп се предоставя от издателя за всички членове на БИК, участващи в споделения достъп до EBSCO. Базата данни ще се визуализира автоматично в техните акаунти.

CEEAS е изследователска база данни с над 2000 научни списания, публикувани в страните от Централна и Източна Европа. Наскоро актуализирана, за да се включи двойно повече пълнотекстово съдържание, тази мултидисциплинарна и многоезична (над 60 различни езици) база данни обхваща многообразие от теми, включително бизнес, икономика, социални и хуманитарни науки, история, право, политика, международни отношения, образование, литературознание, математика и приложни науки.

Повече информация за CEEAS, включително списък на включените издания, може да откриете на адрес: https://www.ebsco.com/products/research-databases/central-eastern-european-academic-source-ceeas

By | 2021-02-22T06:55:14+00:00 февруари 22nd, 2021|2021, библиотека, Новини, Събития|0 Comments

About the Author: