Home/2021, Новини, Събития/Възпитаниците от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ са предпочитани кадри от OTP GROUP

Възпитаниците от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ са предпочитани кадри от OTP GROUP

На 25 февруари 2021 г. във виртуална среда бе проведена среща между студенти от специалностите ИКТ и „Киберсигурност“  и представители от Банка ДСК: г-н Даниел Креков – директор на Дирекция „Информационна сигурност“, г-жа Габриела Джейзайрлиян – директор на Дирекция „Подбор, работодателска марка и иновации“, г-жа Маргарите Белоконска – главен експерт, подбор на персонал, и г-жа Ева Демирева – експерт, подбор на персонал. Срещата бе ръководена от полковник доцент доктор Юлиян Цонев, началник на катедра „Информационни технологии“. В нея участваха 86 студенти от двете специалности.

В рамките на съвместното сътрудничество, което бе подписано между двете институции – Банка ДСК и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, бяха дискутирани различни варианти за осигуряване на учебна практика и последваща реализация на студентите от специалностите „Киберсигурност“ и „Информационни и комуникационни технологии“ в ИТ звената на банката.

След откриването на Учебния център по кибероперации в Морско училище, се гарантира още повече висококачественото образование със задълбочена теоретична и практическа подготовка в областта на съвременните информационни технологии, което бъдещите ИТ специалисти ще получат по време на своето обучение.

By | 2021-02-26T12:08:11+00:00 февруари 26th, 2021|2021, Новини, Събития|0 Comments

About the Author: