Home/2021, акредитация, Новини/Експертна група от НАОА ще акредитира ново професионално направление във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Експертна група от НАОА ще акредитира ново професионално направление във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

От 25 до 27 февруари 2021 г. на посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по процедура за оценяване на проект за откриване на професионално направление 9.1. – „Национална сигурност“, бе експертна група от Националната агенция за оценяване и акредитация. Експертната група бе в състав: проф. д-р Георги Камарашев – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проф. д-р Емил Люцканов от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБит), Георги Хинов – студент от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, и доц. д-р Мария Илчева – наблюдаващ процедурата от ПКСПНСО.

Оценяващите бяха запознати от ръководството на Морско училище с историята, традициите, политиката на учебното заведение за осигуряване на качествено образование, а също така и с учебно-материалната база на Факултет „Навигационен“ и Факултет „Инженерен“. В рамките на посещението бе проведена и среща с потенциални потребители на кадри, бъдещи работодатели на възпитаниците на Училището. Особен интерес предизвика посещението на Учебния център по кибероперации, който бе открит на 14 февруари от министъра на отбраната – господин Красимир Каракачанов.

By | 2021-02-26T14:12:42+00:00 февруари 27th, 2021|2021, акредитация, Новини|0 Comments

About the Author: