Home/2021, Новини, работна среща/Продължава работата по MARSPLAN-BS-II

Продължава работата по MARSPLAN-BS-II

На 10 март 2021 г. се проведе четвъртата работна среща по проект MARSPLAN-BS-II на тема „Екологична защита на крайбрежните райони и реакция при разлив на петрол. Организация и възможности“.

Проектът се осъществява и финансира с помощта на Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME) към Европейския фонд за морско дело и рибарство (EMFF) на Европейския съюз, с период на изпълнение в рамките на 24 месеца, като започна през юли 2019 г. MARSPLAN-BS-II е консорциум от осем партньори от България и Румъния. Основната му цел е да подкрепи съгласуваното междусекторно морско пространствено планиране (МСП) в България и Румъния в рамките на Директива 2014/89/ЕС на МСП и да създаде дълготраен механизъм за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн.

В изминалата работна среща взеха участие над 30 институции от България и Румъния. Форумът бе воден от заместник-началника по учебната и научната дейност – капитан I ранг професор д-р Калин Калинов, като ректорът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал професор д.в.н. Боян Медникаров, приветства присъстващите гости и изрази надеждите си, че тази работна среща ще бъде платформа за споделяне на мнения, опит и знания в морското пространствено планиране.

В първия панел доцент Даниела Тонева-Жейнова от Технически университет – Варна, откри семинара с темата „Екологична защита на крайбрежните райони и контрол“. След нея бе представянето на доцент Антоанета Траянова с темата „Tекущото състояние на Рамковата директива за морска стратегия“.

Във втория панел от работната среща капитан I ранг професор д-р Мирослав Цветков представи презентация на тема „Реакция на разлив на нефт. Модел и разпространение“, като онагледи пред присъстващите възможностите за по-точно определяне при нефтен разлив на източниците на информация във връзка с това и възможностите, които дава функциониращият към ВВМУ Център за борба с нефтени разливи в Черно море.

В заключителния панел старши лейтенант Сейко Сейков говори за „Aктуални проблеми при опазването на природните територии. Изследването на аквакултурите“. Докладчикът представи направените проучвания и информацията, придобита по време на изследователска експедиция, както и част от поетите ангажименти по проекта.

Презентации показаха също Басейнова дирекция „Черноморски райони“ – Варна, Националният институт за морски изследвания и развитие Grigore Antipa – Румъния, Центърът за крайбрежни и морски изследвания – Варна.

Гости на събитието бяха представители от Министерство на регионалното развитие и благоустройството – България, Министерство на околната среда и водите – България, Министерство на регионалното развитие и публичната администрация – Румъния, както и водещи институции и организации, свързани с морския бизнес и развитие.

By | 2021-03-14T20:30:18+00:00 март 10th, 2021|2021, Новини, работна среща|0 Comments

About the Author: