Home/2021, Магистри, Новини/Защита на магистърските тези

Защита на магистърските тези

На 15 и 16 март 2021 г. в катедра „Информационни технологии“ се проведе хибридна сесия за защита на дипломни работи. Успешно представиха своите проекти 20 дипломанти от специалностите „Киберсигурност“ и „Информационни и комуникационни технологии“. Те получиха от държавната изпитна комисия образователно-квалификационна степен „магистър“. Магистърските тези, които защитиха дипломантите, бяха на актуални теми от различни направления на информационните технологии. Част от тях предстои да бъдат или вече са приложени в работата на различни организации и фирми.

Презентациите и демонстрациите на дипломантите предизвикаха интерес от страна на всички участници, които задаваха въпроси и отправяха препоръки. Благодарение на придобития опит през последната една година, за всички участващи  хибридната среда не беше пречка за добра комуникация.

By | 2021-03-19T12:49:04+00:00 март 16th, 2021|2021, Магистри, Новини|0 Comments

About the Author: