Home/2021, Новини, Събития/Военномедицинска академия с нов заместник-началник

Военномедицинска академия с нов заместник-началник

Със заповед на министъра на отбраната, Военномедицинска академия (ВМА) има нов заместник-началник по учебно-научната дейност. Полковник доцент д-р Иван Попиванов, д.м., е назначен и за заместник-главен лекар на Въоръжените сили на Република България.

Той бе представен официално от началника на ВМА – генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, на редовния рапорт с ръководителите на отделните клиники и звена в лечебното заведение.

Полковник доцент д-р Иван Попиванов, д.м., завършва „Медицина“ в Плевен през 1995 г. На кадрова служба в Българската армия е от 1994 г. От 2004 г. работи във ВМА, като последователно преминава през академичните длъжности „асистент“, „старши асистент“, „главен асистент“ в катедра „Военна медицина“. През 2013 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ за защитен дисертационен труд на тема: „Превантивна военна медицина в Република България – организационни аспекти на епидемиологичната дейност“. От 2015 г. е доцент към катедра „Военна медицина“. От 2019 г. е началник на катедра „Военна медицина“. Има признати медицински специалности по „Епидемиология на инфекциозните болести“, „Превантивна военна медицина“ и „Обща медицина“.

Научните му интереси са в областите: превантивна военна медицина, епидемиология на инфекциозните болести и организация и тактика на военномедицинската служба. Има над 70 публикации в национални и международни специализирани издания и участие в учебници и учебни помагала.

Участва като експерт в работни групи и комитети на НАТО, ЕС и МО. Преподава по епидемиология на инфекциозните болести на студентите и стажант-лекарите от Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Член е на Управителния съвет на Българското научно дружество по военна медицина и член на Българското научно дружество по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните заболявания.

Ръководството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ поздравява полковник доцент д-р Иван Попиванов, д.м., за назначението и му пожелава много успехи!

Поздравеителен адрес

By | 2021-04-12T14:44:06+00:00 април 12th, 2021|2021, Новини, Събития|0 Comments

About the Author: