Home/2021, Новини, СУК/Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

На 17.05.2021 г. бе извършен шестмесечен одит на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Лойдс Регистър. Водещ одитор на фирмата бе г-жа Нели Маврудиева.

Целта на настоящата фокусна визита бе да се оцени съответствието на Системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с изискванията на стандарта ISO 9001:2015 на база определената на предходната визита тема, да бъде преразгледана системата за управление и дейността на учебното заведение през последния цикъл за сертификация и да се планира визитата за подновяване на сертификацията.

С членовете на висшето и оперативно ръководство на училището бе проведен разговор за:

  • мандатната програма на учебното заведение;
  • нови проекти;
  • организация на работа в условията на Ковид – 19 и свързаните с обстановката рискове и възможности;
  • финансовите резултати за периода.

Бяха обсъдени и утвърдени дати и програма за провеждането на пресертификационния одит за подновяване на сертификацията на системата за управление.

В документите от одита се подчертава, че резултатите от тази надзорна визита са показателни за продължаващото съответствие на системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с изискванията на стандарта ISO 9001:2015. Непрекъснатото подобрение бе демонстрирано чрез:

  • напреднал етап по разработване на система за администриране на учебния процес в морско училище;
  • одобрен проект за разкриване на ново професионално направление 9.1 „Национална сигурност“;
  • влязъл в сила нов Правилник за устройството и дейността на Професионалния старшински колеж;
  • начало на изграждането на дълбоководен басейн за учебно-практически тренировъчни цели;
  • удостояване с колективна награда „Варна“ в област „Природни науки“.
By | 2021-05-26T15:33:18+00:00 май 26th, 2021|2021, Новини, СУК|0 Comments

About the Author: