Home/2021, международни проекти, Морско образование, Новини/Началникът на Морско училище участва в Годишния преглед на DEEP – Украйна

Началникът на Морско училище участва в Годишния преглед на DEEP – Украйна

Годишен преглед на програмата на НАТО за усъвършенстване на военното образование – DEEP (Defence Education Enhancement Programme), в Украйна се проведе от 17 до 28 май 2021 г. във виртуална среда. Украйна е една от 15-те страни партньори, които участват в програмата. За всяко едно от осемте висши военни учебни заведения на Украйна, които участват в програмата, беше отделен по един следобед за прегледа. Един ден имаше за образованието на старшинския и матроския състав, а заключителната видеоконферентна връзка беше с ръководството на Министерството на отбраната на Украйна.

Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, е академичен ръководител на DEEP – Украйна, свързана с военноморското обучение и подготовка. Във връзка с това той участва в конферентната връзка на 21 май 2021 г. с ръководството на Военноморския институт (ВИ) към Националния университет „Одеска морска академия“ и на 28 май 2021 г. в заключителната среща с г-н Володимир Миренко, директор на Дирекция „Военно образование“ към Министерство на отбраната на Украйна.

Флотилен адмирал Медникаров очерта напредъка в изпълнение на програмата досега и предизвикателствата, свързани с работата на съвместните работни групи в областта на лидерската подготовка и киберсигурността. Тези работни групи са създадени по предложение на началника на ВВМУ. Те се ръководят от представители на Военноморската академия на САЩ в Анаполис, щата Мериленд, и в тях участват експерти от военноморските академии на Полша, Украйна и България.

Особено внимание флотилен адмирал Медникаров обърна на важните задачи, които стоят пред Военноморския институт в Одеса, във връзка с планираната истинска мащабна трансформация на ВМС на Украйна. Голямото предизвикателство пред ВИ е свързано с още по-добро интегриране на всички степени на военноморско обучение, образование и подготовка на офицерите на тактическо и стратегическо ниво, на старшините и на матросите. Водещата роля в тази интеграция, според флотилен адмирал Медникаров, се пада на катедра „Военноморски сили“ към Националния университет за отбрана на Украйна „Иван Черняховски“ в гр. Киев.

На неотдавнашната Конференция на началниците на военни академии от Европа и САЩ (ENASC 2021) началникът на ВВМУ използва цялото отделено му време за призоваване на своите колеги за още по-голяма съпричастност и съдействие за възстановяване на капацитета на Военноморския институт в Одеса.

От координатора на програмата на НАТО – DEEP – г-н Мариуш Солис от Главната квартира на НАТО в Брюксел, и от украинска страна бяха изказани искрени благодарности за участието на флотилен адмирал Медникаров в програмата на НАТО – DEEP, Украйна.

About the Author: