Home/2021, Новини, Събития/Кръгла маса по проблемите на морското образование

Кръгла маса по проблемите на морското образование

На 01 юли 2021 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от 10.00 часа ще се проведе кръгла маса, поставяща си за цел да обсъди проблемите на морското образование в контекста на публикувания проект за Национална карта на висшето образование. Предвижда се в нея да вземат участие заинтересовани държавни институции, неправителствени организации и компании от морската индустрия.

Повод за дискусията е, че в предложения документ за пореден път не се отчита реалната реализация на българските морски офицери в глобалната морска индустрия. Техните професии – „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“, са оценени като професии със слаба реализация и ниска степен на интерес. Тези неверни констатации се дължат на невъзможността екипът, подготвящ Рейтинговата система на висшите училища, да разкрие действителния принос на българските морски офицери към националната икономика. Университетите с повишено търсене за обучение от страна на чуждестранни студенти като ВВМУ, допълнително са ощетени от действащата нормативна уредба, както и от заложената при разработването на проекта методика.

За решаване на разкритите проблеми Академичната общност на ВВМУ в своя официална позиция предлага конкретни нормативни промени и корекции на използваната методика, както и да се учреди Асоциация на потребителите на морски кадри, която да събира и обобщава информация за реализацията на морските лица, както и да я предоставя на заинтересованите институции.

 

By | 2021-06-29T11:24:33+00:00 юни 29th, 2021|2021, Новини, Събития|0 Comments

About the Author: