Home/2021, Научни конференции, Новини, Посещения/Международен форум в Морско училище изследва съвременните технологии в отбраната

Международен форум в Морско училище изследва съвременните технологии в отбраната

Двудневна международна научна конференция под наслов „Съвременни изследвания и технологии за отбраната“ (International Conference Advanced Research and Technology for Defence – ARTDef) започна на 29 юни 2021 г. Домакин на конференцията е Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“.

Съорганизатори на събитието са: Дирекция „Политика по въоръженията“ – МО; Военна академия „Георги С. Раковски“; Военномедицинска академия; Национален военен университет „Васил Левски“; Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“; Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“.

Конференцията бе открита от началника на Морско училище – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров. Встъпителен доклад изнесе доц. д-р Златогор Минчев, ръководител на секция „Информационни технологии в сигурността“ в Института по информационни и комуникационни технологии – БАН, последван от доклад на ръководството на ВВМУ. След края на първата пленарна сесия бе представена и научноизследователската дейност на Морско училище.

Сред темите, обсъждани на конференцията, са: „Теория на войната и военното изкуство“, „Отбрана, отбранителни способности и управление на кризи“, „Системи за управление“, „Въоръжение и боеприпаси“, „Бойно осигуряване“, „Комуникационни системи и технологии“, „Информатика и информационни технологии“, „Киберзащита, криптография и информационна сигурност“, „Икономически аспекти на отбраната“ и др.

Международната научна конференция „Съвременни изследвания и технологии за отбраната“ е ежегоден научен форум за представяне на политиката в областта на изследванията и технологиите в Министерството на отбраната и Българската армия, насочена към ефективно използване на научните постижения за изграждане и поддържане на необходимите отбранителни способности на Въоръжените сили.

В рамките на форума се представят нови технологии, политики, програми, инициативи, водят се дискусии по въпроси, насочени към предизвикателствата пред МО и БА.

Основно предназначение на конференцията е обединяването на военнонаучния и военнообразователен потенциал за представянето на изследвания и разработки в областта на отбраната и оптимизация на отбранителните способности и ресурси, както и укрепването на взаимодействието и сътрудничеството с гражданските научни организации и институти и с представителите на бизнеса, работещи в тази област.

About the Author: