Home/2021, международни проекти, Морско образование, Новини, Посещения/NATO DEEP и Украйна планират следващите си съвместни дейности

NATO DEEP и Украйна планират следващите си съвместни дейности

Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, посети Военноморския институт към Националния университет „Одеска морска академия“ в Украйна. Началникът на ВВМУ е академичен ръководител на DEEP – Украйна, по военноморско обучение и подготовка и е част от координиращата група на NATO DEEP.

Целта на срещата в Украйна е определянето на сътрудничеството между флотския институт и DEEP за втората половина на 2021 г. Програмата на NATO DEEP за усъвършенстване на военното образование се изпълнява успешно в Украйна от 2013 г. Това е и най-голямата образователна програма, прилагана днес от Алианса сред страните партньори.

Програмата DEEP е специално разработена от учени и експерти и има за цел модернизиране и професионализиране на военните образователни институции в страните партньори. DEEP позволява на украинското военно висше образование да подобри професионалните умения на научно-педагогическия състав, като получава експертна консултантска помощ при разработването и подобряването на образователните програми, в съответствие с принципите и стандартите на NATO.

Срещата се проведе между главния координатор на NATO DEEP – Мариуш Солис, преподавателския състав на Военноморския институт и други представители на координиращата група. Обсъдено бе по-нататъшното усъвършенстване на военното образование във Военноморския институт, а именно повишаване на квалификацията на преподавателите по английски език и подобряване на практическото обучение чрез стажове на военни кадети.

About the Author: