Home/2021, Новини, Събития/Асистент в катедра „Информационни технологии“ в Морско училище придоби научна степен „доктор“

Асистент в катедра „Информационни технологии“ в Морско училище придоби научна степен „доктор“

Капитан III ранг Борислав Николов – асистент в катедра „Информационни технологии“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, защити дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

Защитата на дисертацията на тема „Подход за проектиране на IT инфраструктура чрез виртуализиране на услуги“ бе изнесена публично, пред комисия в зала и във виртуална среда, и в присъствието на научния ръководител на докторанта – полковник доцент доктор Юлиян Цонев.

Капитан III ранг Николов е възпитаник на Морско училище. Завършва през 2004 г., след което е офицер от ВМС. От 2015 до 2017 г. изучава магистърска програма във Военна академия „Г. С. Раковски“. От 2017 г. до сега е асистент в Морско училище.

By | 2021-07-23T12:54:15+00:00 юли 23rd, 2021|2021, Новини, Събития|0 Comments

About the Author: