Home/2021, Еразъм, Новини, семинар/Офицери и преподаватели от Морско училище – на семинар по програма „Eразъм+“

Офицери и преподаватели от Морско училище – на семинар по програма „Eразъм+“

Офицери и преподаватели от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ участваха в информационно-обучителен семинар по програма „Еразъм+“ на тема „Подобряване на административния процес по програма „Еразъм+“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Форумът се проведе в екокомплекс „Шерба“ от 23 до 25 юли 2021 г. Участниците имаха възможност да се запознаят подробно с дейностите, които Училището осъществява в рамките на програмата, и с широкия кръг от възможности, които се предлагат на студенти, преподаватели и административен персонал от висшите училища.

Бяха изнесени доклади по темите: „Европейската система за трансфер и натрупване на кредити в контекста на програма „Еразъм+“, „Подобряване на административния процес по програма „Еразъм+“ – КД 1, сектор „Висше образование“, и „Реализиране на мобилности между програмни и партниращи държави“. На Кръгла маса бяха разисквани подобряването на административния процес по програма „Еразъм+“, както и възможностите за развитие на програмата във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

By | 2021-07-28T07:39:04+00:00 юли 25th, 2021|2021, Еразъм, Новини, семинар|0 Comments

About the Author: