Home/2021, Новини, Празници, Събития/Издадоха „Алманах на възпитаниците на Морско училище“

Издадоха „Алманах на възпитаниците на Морско училище“

„Алманах на възпитаниците на Морско училище: 2011 – 2021 г.“ бе отпечатан по случай навършването на 140 години от създаването на флотската Алма матер. Книгата бе представена на официална церемония на 8 септември 2021 г. пред Паметника на Никола Вапцаров в двора на Училището.

„Алманахът“ разкрива постиженията на ВВМУ от последното десетилетие, но напомня и добри традиции, идещи от миналото. Съставител и автор на предисловието е доц. д.н. Асен Кожухаров – преподавател във ВВМУ. Редактор е филологът д-р Ваня Колева. Реализацията на изданието е осъществена благодарение на инж. Иван Генов Иванов, завършил специалност „Корабни машини и механизми“ в Морско училище. Чрез спомоществователството той отбелязва 70-годишнината си и заедно с това засвидетелства уважението си към своята Алма матер.

Емоционално-интелектуалната връзка с миналото „Алманахът“ поддържа чрез химна „Чеда сме ние на морето“, по текст на някогашния възпитаник на Морско училище – Борис Илиев, и музика на маестро Георги Шагунов, а също и със систематизирана информация за 52-мата началници, управлявали институцията от нейното създаване през 1881-ва до 2011 г. Съответно убедителен пример за динамичното съвремие са биографичните справки за членовете от настоящото ръководство; представените личности – българи и чужденци, удостоени с почетните звания „Доктор хонорис кауза“, „Почетен професор“ и „За заслуги към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“; информацията за основните структурни звена – Факултет „Навигационен“, Факултет „Инженерен“, Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти, Професионален старшински колеж. Посочени са първенците от различните випуски през десетилетието, както и всички дипломирани курсанти, бакалаври и магистри от страната и чужбина. Откроени са придобилите образователна и научна степен „доктор“ и/или научна степен „доктор на науките“: с техния научен принос, с постиженията им като преподаватели и служещи завършва „Алманахът на възпитаниците на Морско училище: 2011 – 2021“, за да бъде продължен в следващо издание и за нов отрязък от време.

Като част от честванията за 140-годишнината на ВВМУ бе представена и монографията на доц. д.н. Асен Кожухаров – „Личните академични документи на българската морска образователна система (1892 – 1946)“.

By | 2021-09-09T13:37:13+00:00 септември 8th, 2021|2021, Новини, Празници, Събития|0 Comments

About the Author: