Книга на преподавател от Морско училище обогати библиотечния фонд на Висшия съдебен съвет

Home/2021, Новини, Събития/Книга на преподавател от Морско училище обогати библиотечния фонд на Висшия съдебен съвет

Книга на преподавател от Морско училище обогати библиотечния фонд на Висшия съдебен съвет

Висшият адвокатски съвет изрази официална благодарност към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Повод за това стана дарение на книгата на д-р Радко Радев – преподавател в Морско училище. Изданието „Планиране и прогнозиране на обществените поръчки във военноморското образование“ ще обогати фонда на библиотека „Петко Добчев“ към Висшия адвокатски съвет.

Новото заглавие ще бъде отразено и в списание „Адвокатски преглед“, за да достигне до знанието на заинтересованите читатели. Изданието е дисертационният труд на д-р Радко Радев за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

By | 2021-09-14T16:04:47+00:00 септември 14th, 2021|2021, Новини, Събития|0 Comments

About the Author: