Home/2021, Важно, Новини/Национални поетични празници „Вапцарови дни”

Национални поетични празници „Вапцарови дни”

НАЦИОНАЛНИ ПОЕТИЧНИ ПРАЗНИЦИ

„ВАПЦАРОВИ ДНИ” – ВАРНА

4-7 декември 2021 год.

От 4 до 7 декември 2021 год. в гр. Варна за седми пореден път ще се проведат Националните поетични празници “Вапцарови дни”. Инициативната група, организираща празниците с подкрепата на Община Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” организират в рамките на “Вапцарови дни 2021” Трети национален литературен конкурс, посветен на Н. Й. Вапцаров и Седми национален рецитаторски конкурс по творби на Н. Й. Вапцаров за любители.

Във връзка със засилените мерки по повод на епидемиологичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, конкурсът ще се проведе във виртуална среда!                       

С Т А Т У Т

на Третия национален литературен конкурс, посветен на                      Н. Й. Вапцаров

Творби за литературния конкурс се приемат до 20 ноември 2021 г. (събота) на посочения по-долу адрес.

Обявяването на наградите на класиралите се на първите три места в конкурса ще бъде на официалните сайтове на Община Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на 8 декември 2021 г.

Условия за участие:

 1. В конкурса се допускат за участие автори на стихотворение или есе без ограничения във възрастта.
 2. За участие в конкурса се приемат до две произведения в една от формите на литературното изкуство – есе (до две страници във формат „Times New Roman“, 12) или стихотворение, които не са публикувани в книга, на страниците на периодични издания или в социалните мрежи в интернет.
 3. Конкурсът е анонимен. Произведенията се представят напечатани и неподписани по три екземпляра в непрозрачен плик. В същия плик се поставя по-малък запечатан плик с един екземпляр от произведението, подписано, с кратки биографични данни на автора, електронен адрес и/или телефон за контакт. Малките пликове ще бъдат отворени след определяне на класацията от журито.
 4. Наградният фонд на конкурса е осигурен от Община Варна, както следва:

Голяма награда – 550 лв. и плакет от кмета на Община Варна

І награда – 400 лв.

ІІ награда – 300 лв.

ІІІ награда – 200 лв.

 1. Участниците в литературния конкурс дават съгласие за публикуване на произведенията си.
 2. Представените произведения не се рецензират и не се връщат.
 3. Произведенията се изпращат на адрес:

гр. Варна – 9002

Български пощи – Клон 2

ул. Иван Аксаков 7А

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за конкурса „Вапцарови дни“

 1. Справки на тел.: 0897803295 – Росица Колева
 2. Разноските по изпращането на произведенията са за сметка на участниците.

С Т А Т У Т

на Седми национален конкурс-рецитал по творби на                      Н. Й. Вапцаров за любители

Конкурсът ще се проведе във виртуална среда. Желаещите да участват в конкурса следва да подготвят и изпратят в срок до 20 ноември 2021 г. (събота) видеоклип със своето изпълнение на избрано от тях произведение на посочения по-долу адрес.

Обявяването на наградите на класиралите се на първите три места във всяка възрастова група на конкурса ще бъде на официалните сайтове на Община Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на 8 декември 2021 г.

Условия за участие:

 1. 1. В конкурса се допускат за участие непрофесионални изпълнители на художествено слово по творби на Вапцаров (поезия или проза) с времетраене на изпълненията до 5 мин., които ще бъдат разпределени в следните възрастови групи:
 • до 11 год.
 • 11-15 год.
 • 16-24 год.
 • над 25 год.
 1. 2. Наградният фонд на конкурса е осигурен от Община Варна, както следва:

Голяма награда – 450 лв. и плакет от Началника на ВВМУ

Във всяка възрастова група:

І награда – 350 лв.

ІІ награда – 250 лв.

ІІІ награда – 150 лв.

 

Ще бъдат раздадени и много поощрителни награди.

 

 1. Заявки за участие в конкурса и видеоклипове се приемат до 20 ноември 2021 г. на следния електронен адрес:

 

vaptsarovidni2021@naval-acad.bg

 

В заявката да бъдат приложени:

 • Трите имена на участника и възраст
 • Заглавие на произведението
 • Времетраене на изпълнението
 • Видеоклип със запис на изпълнението
 • Телефон за контакт

 

 1. Справки на тел.: 0897803295 – Росица Колева
By | 2021-10-15T05:58:24+00:00 октомври 15th, 2021|2021, Важно, Новини|0 Comments

About the Author: