Home/2021, Новини, СУК/Подновяване на сертификацията на Системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Подновяване на сертификацията на Системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

В периода 08.11. – 10.11.2021 г. бе извършена визита за подновяване на одобрението на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Лойдс Регистър.

Целта на настоящата визита за подновяване на одобрението бе да се оцени съответствието на Системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с изискванията на стандарта ISO 9001:2015, да се потвърди продължаващото съответствие с критериите за оценка, обхвата на сертификация, всички приложими законови, подзаконови и договорни изисквания, както и да се гарантира, че системата постига своите цели.

Водещи одитори на фирмата бяха г-жа Нели Мавродиева и г-н Илко Бръчков.

С членовете на висшето и оперативно ръководство на училището бе проведен разговор за:

  • мандатната програма на учебното заведение;
  • бъдещи проекти;
  • стратегията за действие в условията на Ковид-19 – овладяване на рисковете, свързани с постигане осигуряване на качествено обучение.

Бяха обсъдени и утвърдени дата и тема за провеждане на първата надзорна визита на системата за управление.

В документите от одита се подчертава, че непрекъснатото подобрение в дейността на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е демонстрирано чрез:

  • подобряване на инфраструктурата на учебно-материалната база – продължава работата по строежа на дълбоководен басейн; откриване на хидроакустична лаборатория;
  • придобиване на научно-изследователски кораб;
  • нов щат и оптимизация на организационната структура;
  • акредитирано ново професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника;
  • активно участие в програма Еразъм +;
  • успешни участия в олимпиади по математика и компютърна математика.

В заключение се посочва, че резултатите от тази визита са показателни за продължаващото съответствие на системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с изискванията на стандарта ISO 9001:2015.

В следствие проведената визита бе подновена сертификацията на Системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за следващия тригодишен период.

By | 2021-11-27T12:42:21+00:00 ноември 27th, 2021|2021, Новини, СУК|0 Comments

About the Author: