Home/2021, Важно, Новини/Началникът на ВВМУ отчете резултатите на Училището пред Общото събрание

Началникът на ВВМУ отчете резултатите на Училището пред Общото събрание

Общо събрание на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе на 16 декември 2021 г. Дневният ред включи: промяна на числеността и квотите на представителство в Академичния съвет и частичен избор с тайно гласуване на членове на Академичния съвет; обсъждане и приемане на доклад за резултатите от дейността на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ през учебната 2020/2021 година и обсъждане и приемане на промени в Правилата за работа на Общото събрание на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

По време на заседанието бе обсъден и приет докладът на началника на Училището за резултатите от дейността на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ през учебната 2020/2021 година. В доклада бе анализирана цялостната дейност на Училището и бяха посочени постигнатите резултати. Поставиха се и задачи за следващия отчетен период. Изслушан бе и докладът на председателя на Контролния съвет.

By | 2021-12-21T16:52:47+00:00 декември 16th, 2021|2021, Важно, Новини|0 Comments

About the Author: